FAGOMRÅDER

Certificeret Translatør & Tolk i Arabisk

Fadi Ahmad   فادي أحمد


+45 52 99 53 72

JURIDISK     OVERSÆTTELSE


 •  Kontrakttekster
 •  Retsdokumenter
 •  Familie- og arveret
 •  Konkurs- og skifteret

ØKONOMISK OVERSÆTTELSE


 •  Årsregnskaber
 •  Ejendomshandel
 •  Selskabsdokumenter
 •  Ejendomsdokumenter

TEKNISK OVERSÆTTELSE


 •  IT-materialer
 •  Brugermanualer
 •  Miljø- og energiteknik
 •  Teknisk dokumentation

MEDICINSK OVERSÆTTELSE


 •  Lægejournaler
 •  Medicinsk udstyr
 •  Patientvejledning
 •  Informationsmaterialer

© 2019 ARABIZE NORDIC.