FAGOMRÅDER

JURIDISK     OVERSÆTTELSE


 •  Kontrakttekster
 •  Retsdokumenter
 •  Familie- og arveret
 •  Konkurs- og skifteret

ØKONOMISK OVERSÆTTELSE


 •  Årsregnskaber
 •  Ejendomshandel
 •  Selskabsdokumenter
 •  Ejendomsdokumenter

TEKNISK OVERSÆTTELSE


 •  IT-materialer
 •  Brugermanualer
 •  Miljø- og energiteknik
 • Teknisk dokumentation

MEDICINSK OVERSÆTTELSE


 •  Lægejournaler
 •  Medicinsk udstyr
 •  Patientvejledning
 •  Informationsmaterialer

BRED ERFARING OG DYB INDSIGT 

Jeg har erfaring med oversættelse af stort set alle teksttyper for både erhvervslivet, det offentlige og for private personer.

Her er et udvalg af, hvilke fagområder og typer af tekster jeg har beskæftiget mig med:


 • Merkantil/Finans: Årsrapporter, financial performance, selskabsvedtægter, salgskontrakter, gældsdokumenter, fødevare-importtilladelser m.m.
 • Jura: Retsdokumenter, stævninger, retsvejledning, fuldmagter, testamenter, vielsesattester, skilsmissebevillinger m.m.
 • Teknik: Undervisningsmaterialer til løftemaskiner, materialer til sikkerhedsudstyr, mobilmanualer m.m.
 • Medicin: Medicinske undersøgelser, lægejournaler, medicinske udstyr, patientvejledning, medicin-importtilladelser m.m.
 • Medier: Pressemeddelelser, nyhedsartikler, spørgeskemaer, hjemmesidetekster, reklametekster, plakater, foldere m.m.
 • Officielle dokumenter: Kommunale undersøgelser, informationsmaterialer, undervisningsmaterialer, eksamensbeviser, afgangsdiplomer, kørekort m.m.


Jeg har også bred erfaring med tolkning inden for:

 • Retstolkning for politiet, domstolene, anklagemyndigheden, advokatbistand og Kriminalforsorgen.
 • Konferencetolkning i forbindelse med forretningsmøder, udenlandske delegationer m.m.
 • Teknisk tolkning i forbindelse med AMU-kurser, herunder sikkerhedsudstyr.
 • Medicinsk tolkning på hospitaler, lægeklinikker, Medicinalfirmaer, Medicink fakultet, FDA, Novartis.

© 2016 - 2024 FADI AHMAD